Circular de la D.G. de Transporte Terrestre, sobre el Certf. Apd. Prof. (CAP)